بررسی شاخص های مقاومت به تنش خشکی در برخی ژنوتیپ های نخود سفید کابلی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 624

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_046

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

نخود مهمترین گیاه تولید کننده پروتیین در ایران است و استفاده از ارقام مقاوم به خشکی در اراضی زیر کشت این گیاه میتواند به حفاظت منابع آب و افزایش تولید آن بیانجامد. به منظور برآورد برآورد تنوع ژنتیکی، وراثت پذیری و روابط بین صفات زراعی، مورفولوژیک و فیزیولوژیکی نخود 64 ژنوتیپ نخود سفید کابلی در سال 1394 در قالب دو طرح لاتیس ساده (8×8) به صورت جداگانه در شرایط خشکی آخر فصل و آبیاری تکمیلی با دو تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان مورد بررسی قرار گرفتند.پس از اندازه گیری عملکرد ژنوتیپ های مورد بررسی شاخص های مقاومت به خشکی محاسبه شد. نتایج تجزیه به مولفه های اصلی برای شاخص های مقاومت نشان داد که ژنوتیپ های شماره 32،53،61 از لحاظ شاخص های STI،HARM،MP و GMP ژنوتیپ های مقاوم به تنش خشکی می باشند. و ژنوتیپ های شماره 22 و 61 از لحاظ شاخص های TOL و SSI پایدارترین ژنوتیپ به شمار می آیند

کلیدواژه ها:

نخود ، خشکی ، تجزیه به مولفه های اصلی و شاخص های تحمل به خشکی

نویسندگان

ه افضلی

مدرس دانشکده کشاورزی پسران رضوان کرمان

م مهیجی

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان