بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان چادگان استان اصفهان با استفاده از روشهای زمین آمار

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 697

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_030

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

منابع آب ،زیرزمینی از منابع تهیه آب آشامیدنی و کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب میشود.کاهش مداوم کیفیت آب زیرزمینی به دلیل خشکسالی به یک نگرانی اساسی مبدل شده است ؛ پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی در یک مقیاس کلان در مدیریت اراضی امری ضروری است . روشهای زمین آماری یکی از پیشرفته ترین فنها جهت ارزیابی و درونیابی جهت پایش کمی و کیفی آبهای زیرزمینی هست هدف از این بررسی تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای کمی و کیفی آبخوان چادگان واقع در اصفهان میباشد. داده های 67 حلقه چاه مشاهده ای از سال 1374 تا سال 1392 از آبخوان چادگان جمع آوری شد. ارزیابی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینیبا استفاده از زمینآمار با توجه به اعتبار سنجی متقابل و مقدار RMSE و MAE و از بین روشهای قطعی روش عکس فاصله و از بین روشهای زمین آمار کریجینگ ساده برگزیده و سپس نقشه های پهنه بندی کمی و کیفی با مناسب ترین روش در محیط نرم افزار MAP ARC ترسیم گردید. در بررسی تغییرات کیفی آبخوان چادگان میزان هدایت الکتریکی و میزان جذب سدیم در سالهای مورد مطالعه به دلیل کاهش تراز سطح سفره آبهای زیرزمینی در حال افزایش شدید میباشد؛ و نیاز است راهکارهای علمی و عملی به کار برده شود تا از افت بیش از حد سفره های آب زیرزمینی جلوگیری شود.

کلیدواژه ها:

آبخوان چادگان ، کیفیت ، آمار زمین آب زیر زمینی ، کریجینگ

نویسندگان

رویا رنجبر

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج،

حجت الله رنجبر

استاد بخش معدن، دانشکده فنی دانشگاه باهنر کرمان

محمد صدقی اصل

استادیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج