ارزیابی هیدروژیو شیمی کشت گلخانه ای شهرستان جیرفت و تحلیل تغییرات مکانی آن با استفاده از GIS

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 594

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_007

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

کیفیت و کمیت آب در مصارف مختلف از جمله شرب، کشاورزی، صنعت و بهداشت مهم می باشد. از این رو بررسی کیفیت آن ازنظر هیدروژیوشیمیایی ضروری به نظر می رسد. داده های هیدروشیمیایی حاصل با استفاده از دیاگرام های گرافیکی)دیاگرام پایپرو استیف( به همراه نرم افزارArcGISتفسیر شدند. هدف ازانجام این پژوهش ارزیابی آلودگی بررسی منابع آب مورد استفاده درگلخانه های منطقه مورد نظر می باشد که نتایج نشان داد به جز عنصر آنتیموان و در مواردی شاخص نیترات در سایر مواردپارامتر های هیدروژیوشیمیایی وضعیت مطلوبی دارند و با توجه به نمودار پایپر ترسیم شده، نمونه آبهای منطقه در محدوده متوسطی از نظر شوری قرار دارند و نتایج حاصل از نمودار استیف نشان داد که در مطالعات هیدروژیوشیمیایی نسبت غالبCa-HCo3معرف شرایط هوازدگی طبیعی بوده در حالیکه بالا بودن آنیون سولفات معرف اضافه شدن اینیون بدلیل هوازدگی کانیهای سولفیدی و یا انحلال رسوبات سولفاته در محدوده دشت ها میباشد

نویسندگان

افسانه برور

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

فهیمه ابراهیمی مقدم

کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان