برآورد ارزش اقتصادی آب برای گیاه سورگوم علوفه ای

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 587

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_004

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

بخش کشاورزی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان آب های شیرین به حساب می آیدکه نشان دهنده اهمیت این نهاده در تولیدات کشاورزی می باشد. از این رو اتخاذ تدابیر و راهکارهای علمی و مدیریتی مناسب جهت بهره گیری مطلوب از این نهاده دارای اهمیت فراوانی است. مسیله اصلی در مدیریت اقتصادی منابع آبی در هر منطقه، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آن می باشد که در برقراری این تعادل، قیمت یا ارزش اقتصادی آب مانند قیمت هر کالا و نهاده دیگر نقش تعیین کنندهای بر عهده دارد. برای مدیریت تقاضای آب یا به عبارتی صرفه جویی در مصرف آب می توان از طریق محاسبه ارزش اقتصادی آب به عنوان عامل اقتصادی استفاده نمود. لذا در این تحقیق ارزش اقتصادی آب در تولید سورگوم علوفه ای منطقه سیستان محاسبه شد. جهت انجام کار توابع انعطافپذیر و انعطاف ناپذیر مورد استفاده قرار گرفت. پس از برآورد این توابع، به منظور انتخاب بهترین شکل تابع تولید از فرض های کلاسیک و آزمون های اقتصاد سنجی استفاده شد بر اساس نتایج، تابع کاب داگلاس به عنوان تابع برتر تقاضا انتخاب شد و ارزش اقتصادی آب 450 ریال به ازای هر متر مکعب آب به دست آمد.

نویسندگان

حلیمه پیری

استادیاردانشگاه زابل

ملیحه حیدری

کارشناس ارشداقتصادمالی