شبیه سازی به روش تزریق آب با شوری بالا و پایین و مقایسه با روش تزریق آبخالص و تعیین مقدار بهینه شوری

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 364

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCPEEN02_073

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

بهترین الگوی تزریق براساس بالاترین ضریب بازیافت و بررسی مدلسازی و مقایسه روش تزر یق آب با شوری بالا و پایین و با روش تزریق آب خالص در یک مخزن نفتی پرداخته شده است. به طور کلی ا الیز حساسیت بر روی شوری بالا و پایین با توجه به اختلاف نسبتا کم ضریب بازیابی شوری های بالا و پایین در سناوریهای تزریق حاکی از حساسیت کم آن است که شکافدار بودن مخزن کربناته گواه این قضیه می باشد. بررسی سناریوهای مختلف نشان داده است که چنان چه تزریق آب از ابتدا و به موازات تولی صورت گیرد. ضریب بازیاب بیشتر خواهد بود همچنین تزریق آب خالص ضریب بازتاب بالاتری را نسبت به تزریق آب با شوری پایین نشان داده است بررسی میزان تزریق آب حاکی از افزایش مقدار ضریب بازیاب باافزایش دبی تزریق است نتایج حاکی از تاثیر مشخصات تجهیزات سرچاهی، ضریب ایمنی و بحث اقتصادی تولید آب است آنالیز نمودارها، مبین بیشترین ضریب بازیاب و حداکثر راندمان تولید در تمام سناریوهای تزریق است.

نویسندگان

سیدمحمد مهدی نسابه

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت گروه مهندسی نفت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی و احدامیدیه ایران

اسداله جوع عطا بیرمی

گروه مهندسی نفت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ایران