بررسی نقش و تاثیر صنعت گردشگری بر توسعه اقتصادی جامعه میزبان با تاکیید بر پیوست فرهنگی(مطالعه موردی :کشور ایران)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 665

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVIL02_064

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

گردشگری در جهان کنونی به عنوان صنعتی پاک و سومین پدیده ی اقتصادی پویا، رو به توسعه پس از صنایع نفت و خودروسازی، توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است گردشگری می تواند اثرات متفاوت و قابل توجهی در منطقه ی گردشگرپذیر بر جای بگذارد. این اثرات می توانند اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی باشند برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی یاد می کنند. براساس چنین ویژگی ، امروزه گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز فراغتی و تفریحی مدرن یکی از اهداف مهم برنامه ریزان مدیریت کلانشهرهای جامعه در حوزه گردشگری شهری می باشد. بررسی ها نشان می دهد که بیشترین تاکید بر اثرات مثبت ناشی از توسعه گردشگری شهری بوده است این در حالی است که بررسی های عمیق تر در این خصوص توسط نظریه پردازان مختلف نشان می دهد که اثرات ناشی از توسعه گردشگری طیفی از تاثیرات مثبت و منفی را در بر می گیرد. رد این مقاله با تحقیق بر روی مطالعات انجام گرفته در این زمینه در کشورهای قاره امریکا بار ویکرد کوشرای در حال توسعه امریکای لاتین، اثرات منفی و مثبت توسعه گردشگری با نگاه به مفاهیم و پیوست های فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در صورت عدم توجه به پیوست های فرهنگی اثرات ناشی از تهاجم فرهنگی سبب ایجاد دوگانگی و تخریب فرهنگی در جامعه میزبان می شود با توجه به مطالعه موردی انجام گرفته نتایج بدست آمده در ایران مطابقت معناداری با کشور مورد مطالعه دارد و نتیجه نشان می دهد که ایران زمینه آسیب پذیری فرهنگی را دارا می باشد از این رو توجه به اجرایی شدن پیوست فرهنگی می تواند میزان آسیب پذیری در این زمینه را کاهش دهد و سبب هرچه سریع تر شدن روند توسعه اقتصادی در ایران شود.

کلیدواژه ها:

صنعت گردشگری گردشگری شهری ، پیوست فرهنگی ، توسعه اقتصادی ، تهاجم فرهنگی

نویسندگان

محمدمهدی گلشاهی

دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرج ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، کرج ، ایران

امیرحسین جمال پور

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مهدی اخوان

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

رضا جمال پور

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج