همسازی معماری و اقلیم، مطالعه موردی شهر یزد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 575

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESUD03_039

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری و تکوین شهرها وتداوم حیات شهری به شمار می آید .در واقع شهرها ،عناصر شهری وعملکرد آنها همواره از عناصر و عوامل آب و هوایی متاثر بوده و هستند .این تاثیر پذیری تا قبل از پیدایش مادر شهرها و شهرهای بزرگ تقریبا یکسویه بوده و از آن به بعد شهرها نیز در اوضاع اقلیمی فضای پیرامون خود تاثیر گذاشته و تغییرات اقلیمی میکرو را پدید آورده اند به گونه ای که امروزه یک قلمرو اقلیمی خاص به نام میکرو کلیمای شهری ظهور یافته و مطالعات مربوطه تحت عنوان آب و هوا شناسی شهری مطرح گردیده است. ایران کشوری پهناور با مناطق آب و هوایی می باشد، و در گذشته سازندگان سنتی، راه حل های آب و هوایی منطقی مختلفی به منظور افزایش راحتی انسان ها ارایه نموده اند. در واقع، این تاکید، یکی از مهمترین و اساسی ترین ویژگی های معماری ایرانی می باشد. تا حد زیادی، معماری ایرانی ، بر اساس آب و هوا، جغرافیا، مواد در دسترس و باورهای فرهنگی می باشد. بنابراین، سازندگان و سنگ تراشان سنتی ایران باید از تکنیک های مختلفی به منظور افزایش پایداری معماری از طریق استفاده از مواد طبیعی استفاده نمایند، و در صورت عدم وجود تکنولوژی مدرن، مجبور به انجام این کار می باشند. اصول معماری که در یک منطقه آب و هوایی وسیعی توسعه داده شده اند و مورد استفاده قرار گرفته اند، برای دیگر معماری ها در طراحی ساختارهای معماری سودمند می باشند که موجب راحتی انسان در شرایط نامساعد آب و هوایی می گردد.

نویسندگان

جواد طباطبایی

گروه علوم زمین، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران