علت شناسی جرایم ضد جنگل و مراتع در استان مازندران از دیدگاه مردم ومسیولین

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 475

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO03_070

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

چکیده مقاله:

هدف پژوهش بررسی جرایم بر ضد جنگل ها و مراتع در استان مازندران و علل ارتکاب آنها از دیدگاه مردم و مسیولان مربوط است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از روش زمینهیابی مصاحبه ای استفاده شده است. جامعه آماری 10 نفر از جنگل نشینان و سکنهی محلی ) 9 نفر مرد و 1 نفر زن(، 10 نفر از مسیولین سازمان های اجرایی و قضایی ) 9 نفر مرد و 1 نفر زن( و 10 نفر از صاحب نظراندانشگاهی و پژوهشگران ) 9 نفر مرد و 1 نفر زن( هستند و برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه بدون ساختار استفاده شده است.و پس از جمع آوری اطلاعات نتیجه گرفته شد که عمده جرایم در استان مازندران _ چرای بی رویه و بی موقع دام، ساخت و ساز غیر مجاز و تصرف اراضی ملی، آتش زدن جنگل و مرتع برای ایجاد چراگاه توسط دامداران و آتش زدن جنگل و مرتع توسط کشاورزان برای افزودن بر زمین های زراعی خود و قاچاق چوب می باشد که همه مصاحبه شوندگان بدان اشاره کرده اند.از دیدگاه مردم و مسولین عمده دلایل ارتکاب جرایم علیه جنگل و مرتع در استان مازندران _ فقر فرهنگی )باورهای غلط مردم در رابطه با جنگل و مرتع(، کمبود نیروی حفاظتی و ضعف امکانات حفاظتی، بیکاری و تنگدستی جوامع جنگل نشین و عدم توجه دولت به این مسیله و تمع برخی افراد سودجو، عدم نظارت بر فعالیت پیمان کاران بهره برداری از جنگل )بهره برداری بی رویه و غیر اصولی( است که همه مصاحبه شوندگان بدان اشاره نمودند

کلیدواژه ها:

حفاظت از جنگلها و مراتع _ جرم زیست محیطی _ منابع طبیعی _ جرم اقتصادی _ جرم سازمان یافته

نویسندگان

علی نوپورآهودشتی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد دامغان

بهنام یوسفیان شوره دلی

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد دامغان