بررسی تاثیر دمای عملیات حرارتی رسوب سختی بر مقاومت به خوردگی و مقاومت به سایش مته حفاری چاه های نفت

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 582

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OGPH01_145

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی تاثیر دمای عملیات حرارتی رسوب سختی بر مقاومت به خوردگی و مقاومت به سایش فولاد هادفیلد مورد استفاده در مته حفاری پرداخته شده است. برای این منظور، پس از تهیه 4 نمونه ی آستنیته شده از جنس فولاد هادفیلد، آنها را تحت عملیات حرارتی رسوب سختی در دمای 450، 500، 550 و 600°C به مدت 2 ساعت قرار داده و سپس در حمام آب خالص سریع سرد شدند. برای بررسی ریزساختار نمونه ها از میکروسکوپ نوری، برای بررسی مقاومت به سایش آنها از روش پین بر روی دیسک و برای بررسی مقاومت خوردگی نمونه ها از روشهای پلاریزاسیون پتانسیودینامک و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی در محلول NaCl%3/5 استفاده شد. مشاهدات میکروسکوپ نوری نشان داد که افزایش دمای رسوب سختی منجر به افزایش میزان رسوبات و کاهش اندازه دانه های آستنیت در ریزستاختار فولاد هادفیلد می شود. نتایج آزمون های خوردگی نشان داد که با افزایش دمای عملیات حرارتی رسوب سختی، فولاد هادفیلد مقاومت خوردگی ضعیف تری نشان می دهد. نتایج آزمون سایش بر تاثیر افزایش دمای رسوب سختی بر بهبود مقاومت به سایش در فولاد هادفیلد مورد استفاده در مته حفاری چاه های نفت دلالت دارد.

کلیدواژه ها:

فولاد هادفیلد مورد استفاده در مته حفاری ، مفاومت به خوردگی ، مقاومت به سایش ، رسوب سختی

نویسندگان

مسعود سبزی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

محسن سبزی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران