تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر کاهش اضطراب افراد مبتلا به هراس اجتماعی در بیماران روانی شهر همدان در سال 1395

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 386

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INTCONF02_036

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

از آنجا که مهارت ارتباطی جزیی ضروری برای بقا و تکامل فرد محسوب می شود؛ و همینطور هراس اجتماعی آفتی برای شخص و مانعی برای رشد و شکوفایی استعداد ها و بروز توانایی های فرد در اجتماع می باشد؛ پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر کاهش علایم جسمی و ترس و اجتناب اختلال اضطراب اجتماعیدانش آموزان پسر دبیرستانی مستعد اختلال اضطراب اجتماعی تدوین شده است. این پژوهش از نظر روش شناختی یک مطالعه ی آزمایشی با دو گروه آزمایش و گواه از نوع پیش آزمون - پس آزمون - پی گیری با گروه کنترل است. روش نمونه گیری هدفمند است. و ابزارمورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه ی هراس اجتماعی اسپین که نخستین بار توسط کانور و همکاران (2000) به منظور ارزیابی هراس اجتماعی تهیه گردید، استفاده شده است. برای آموزش مهارت های ارتباطی از جزوات مهارت های ارتباطی و کارگاه آموزش مهارت های ارتباطی استفاده شده است که در پکیج آموزشی مهارت های ارتباطی مرکز روان درمانی و مشاوره آیین مهر وجود دارد. در این پژوهش با توجه به فرض های پژوهش و گروه نمونه از آمارتوصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارspss18 صورت گرفته است. پژوهشگر به این نتیجه رسید که آموزش مهارت های ارتباطی بر کاهش علایم فیزیولوژیک و ترس و اجتناب دانش آموزان پسر مستعد اختلال اضطراب اجتماعی تاثیر دارد

نویسندگان

محمدسینا حنیفی

سازمان بهزیستی

محسن شرفی

سازمان بهزیستی

محمد ضیایی

سازمان بهزیستی