بهبود رفتار پیزوالکتریک کامپوزیت های پلیمری بر پایه پلی وینیلیدن فلویوراید با استفاده از نانو ذرات جهت تولید انرژی تجدید پذیر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 441

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CHCONF04_400

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

گسترش روز افزون و رو به رشد نقش انرژی الکتریکی در توسعه اقتصادی کشور امری انکار ناپذیر است بطوریکه شناختانواع منابع تولید انرژی و تلاش برای بهبود کارآیی و بازدهی آنها همواره هدف اصلی بوده است. در این راستا تولید واستفاده از سیستم های پیزوالکتریک که انرژی الکتریکی را از حرکت مکانیکی تولید میکنند، به دلیل عدم آلودگی و هزینهپایین تر امری ضروری است. محققان نشان داده اند، ارتقای سیستم های پیزوالکتریک و افزایش بازدهی و کارآیی آنها بااستفاده از فناوری نانو نتایج موفقیت آمیزی به همراه داشته است. در این پژوهش نانوکامپوزیت های پلیمری پیزوالکتریکمورد بررسی قرار گرفته و تاثیر نانو بر بهبود رفتار پیزوالکتریک سیستم های بر پایه پلی وینیلیدن فلویوراید ارزیابی گردید.مطالعات نشان داده اند حضور نانوذرات علاوه بر بهبود خواص پیزوالکتریک، به ارتقای سایر خصوصیت های مورد نیاز ازجمله رفتار مکانیکی، پایداری حرارتی و مقاومت و استحکام بیشتر آنها کمک میکند. نانوذرات با شکل های هندسیمختلف با ایفای نقش هسته گذاری برای بلورینگی از طریق سطح مشترک بالا میان ماتریس و نانوذرات، سبب تقویتبلورهای بتا و حذف بلورهای پایدار و ناقطبی آلفا از سیستم شده که منجر به افزایش میزان بلورهای قطبی بتا و ارتقایممان دوقطبی کل سیستم می گردد و رفتار پیزوالکتریک سیستم را تقویت می کنند. هم چنین بررسی تاثیر شکل نانو بربهبود رفتار پیزوالکتریک پلی وینیلیدن فلویوراید نشان داد نانو ذرات با شکل هندسی غیر ایزوتروپ اثر بیشتری بر تقویتخواص پیزوالکتریک و سایر خصوصیت های نانوکامپوزیت دارند.

نویسندگان

شیرین محمدی علی آبادی

گروه مهندسی پلیمر، ، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

فاطمه گوهرپی

گروه مهندسی پلیمر، ، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران- دانشیار گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

جعفر خادم زاده یگانه

استادیار گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم