بررسی رابطه استقرار دولت الکترونیک با سلامت نظام اداری در اداره امور مالیاتی استان سمنان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 492

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEAH01_064

تاریخ نمایه سازی:

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه استقرار دولت الکترونیک با سلامت نظام اداری در اداره امور مالیاتی استان سمنان است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش، جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در اداره امور مالیاتی استان سمنان در سال 1395 می باشد که با توجه به استعلام کارگزینی اداره امور مالیاتی استان سمنان، تعداد نفرات 200 نفر از کلیه افراد شاغل می باشد که با توجه به فرمول کوکران 132 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با توجه به اینکه پژوهش حاضر پیمایشی است، تجزیه و تحلیل داده ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی و با کمک نرم افزار SPSS صورت می پذیرد. بر پایه این تحلیل ها، فرضیه اصلی و فرعی مورد قبول واقع شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین استقرار دولت الکترونیک و سلامت نظام اداری رابطه وجود دارد و همچنین بین ساخت فنی، ساخت قانونی، ساخت منابع انسانی، ساخت فرهنگی دولت الکترونیک و سلامت نظام اداری رابطه وجود دارد.

نویسندگان

سید ابراهیم میر علی اکبری

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

محمدرضا رستمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

جلیل غریبی

دکترای سیاستگذاری علم و فناوری از دانشگاه تربیت مدرس