ارایه مدل چند محصولی و چند دورهای طراحی شبکه زنجیره تامین خون و فراوردههای خونی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 811

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISOBM01_015

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

مدیرت زنجیره تامین خون و فراورده های آن یکی از چالش برانگیزترین مسایل بشر است. خون یک کالای معمولی نیست و هیچ جایگزینی ندارد. از طرفی با افزایش بیماریها، حوادث طبیعی و غیرطبیعی تقاضا برای خون افزایش مییابد و در صورت عدم پاسخ بهموقع به آن هزینههای جبرانناپذیر مرگومیر انسانها را در پی دارد. در این مقاله یک مدل طراحی شبکه زنجیره تامین چهارسطحی، چند محصولی، چند دورهای و تک هدفه از عرضه تا توزیع ارایه میشود. اجزای زنجیره تامین شامل گروههای اهدا، تسهیلات سیار خونگیری، مراکز خون محلی و منطقهای، بیمارستانها و بیمارستانهای صحرایی میباشند. هدف مدل پیشنهادی، کمینهسازیهزینه کل شبکه شامل هزینههای کمبود، حملونقل، نگهداری، عملیاتی و احداث تسهیلات سیار و بیمارستانهای صحرایی میباشد. جهت تایید اعتبار مدل پس از حل با استفاده از نرمافزار گمز، تحلیل حساسیت انجامشده است.

نویسندگان

مرجان کرمی سیدآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فناوری مازندران

مصطفی حاجی آقایی کشتلی

استادیار، دانشگاه علم و فناوری مازندران؛

محمدمهدی پایدار

استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مهدی محمدجانلو

مربی، دانشگاه علم و فناوری مازندران