اهرم مالی، نقدینگی عملیاتی و عملکرد شرکت

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 610

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASTCONF01_104

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

نقدینگی عملیاتی و اهرم مالی دو جنبه مهم از مدیریت کلی شرکت هستند. این تحقیق کمک می کند تا بتوان ارتباط بین اهرم مالی و نقدینگی عملیاتی و همچنین ارتباط بین اهرم مالی و نقدینگی عملیاتی را با عملکرد شرکت تجزیه و تحلیل کرد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون دو فرضیه اینتحقیق، 2490 شرکت سال مورد بررسی قرار گرفته است. مدلهای رگرسیون چندگانه بر اساس دادههای ترکیبی برآورد گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان دهنده آن است که بین اهرم مالی و نقدینگی عملیاتی و همچنین بین اهرم مالی و نقدینگی عملیاتی با عملکرد شرکت ارتباط معنادار آماری وجود دارد

نویسندگان

سیدجواد میرعباسی

کارشناسی ارشد،دانشکده حسابداری، دانشگاه خاتم تهران،ایران

شیوا سرافرازی اسفندآباد

کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری، دانشگاه خاتم تهران، ایران

معصومه صالحی

کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری، دانشگاه خاتم تهران، ایران