بررسی جرم تمرد نسبت به مامورین دولتی در حین انجام وظیفه به تبعیت از قانون

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 9,458

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWHAMAYESH01_066

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

به موجب قانون مجازات اسلامی هرگونه حمله یا مقاومتی که نسبت به ماموران دولت درحین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمردمحسوب میشود یکی ازشرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم درحال انجام وظیفه بودن ماموردولت است ماموران مذکور چنانچه درحدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند اعمالشان قانونی است و حمله به آنها یا مقاومت دربرابر آنان دراین حالت تمرد محسوب میشود اگرخارج ازحدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند اعمالشان غیرقانونی است دراین فرض درمورد مقاومت دربرابر آنها اختلاف عقیده بسیار است برخی معتقدند که مقاومت دربرابر این گونه اعمال قانونی به طور مطلق جایز است و درمقابل بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی درمقابل ماموران دولت حتی اگرعمل آنان خلاف قانون باشد صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده بین موارد مختلف فرق قایل شده اند قانون و رویه قضایی ایران متمایل به نظریه سوم است درحقوق کیفری ایران مقاومت دربرابر اعمال خارج ازحدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت نه فقط تمرد به حساب نمی آید بلکه دربرخی موارد با جمع شرایط عنوان دفاع مشروط پیدا کرده است

نویسندگان

سیدعلی دیدگاه

دانشجویی کارشناسی ارشد،رشته حقوق،گرایش جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد واحد کرمان

اسلام مندنی

دکتری،رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی، عضو هییت علمی دانشگاه آزاد واحد سیرجان