شبیه سازی اثر پارامترهای هندسی سلکتور بر انتخاب دانه حین رشد تک کریستال سوپرآلیاژ 102 TMS

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 386

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAAMM01_079

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بلوک آغازکننده (طول و قطر) و سلکتور مارپیچی (قطر مارپیچ و قطر چرخشی) بر رشد سوپر آلیاژ تک کریستال پایه نیکل 102 TMS است. بدین منظور ابتدا طراحی ابعاد بلوک آغازکننده با ارتفاع 30 mm و قطرهای mm3، mm6، mm9، mm12، mm15 و سلکتور مارپیچی با قطرهای مارپیچ mm0/5، mm1/5، mm2 قطر چرخشی mm6 انجام شد. بعد از مش بندی اجزا با اندازه مش mm0/5 تعیین شرایط مرزی قسمت گرم کوره بریجمن با دمای فوق گداز 1600 ͦ C و ضریب نشر 0/7 برای تابش به سمت قطعه و قسمت سرد کوره با دمای 70 ͦ C و ضریب نشر 0/6 و دمای مبرد 20 ͦ C با ضریب انتقال حرارت (فرمول در متن اصلی مقاله) 200 انجام شد. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که با افزایش ارتفاع بلوک آغازکننده، انحراف متوسط دانه از جهت < 001 > از 18 ͦ به 25 ͦ افزایش می یابد. در نتیجه بلوک آغازکننده با ارتفاع mm18 و قطر 3mm مناسبترین انحراف را، به میزان 17 ͦ داراست. همچنین با افزایش ارتفاع بلوک آغازکننده از mm1 به mm30 تعداد دانه ها با کاهش محسوسی در سطح انتهایی بلوک آغازکننده از 100 الی 8 دانه در آن سطح می رسد. لذا نقش اساسی بلوک آغازکننده بهینه کردن جهات انحرافی دانه خواهد بود. در قسمت سلکتور مارپیچی با افزایش قطر مارپیچ از mm0/5 به mm2، ایجاد تک کریستال در ارتفاع بالاتری اتفاق می افتد

نویسندگان

هادی صیفی کار

دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

معصومه سیف الهی

استادیار، پژوهشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سید مهدی عباسی

دانشیار، پژوهشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سید مهدی قاضی سعید

مربی، پژوهشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر