قانون تعزیرات حکومتی وتاثیر آن برتخلفات اقتصادی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,201

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FHSAROLP01_178

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

افزایش جمعیت وتامین مایحتاج زندگی آنها با وجود زندگی ماشینی وتجمل گرایی وتولید متنوع محصولات خصوصا در عرصه کالاوخدمات وافزایش تقاضا باعث گردیده برخی افراد سود جو خصوصا در وضعیت بحرانی کشور بر مصرف کننده اجحاف نموده ومبادرت به گرانفروشی ،کم فروشی واحتکار اجناس نماید برای مبارزه با این سوداگران می بایست که نهادی علاوه بر قوه قضاییه تشکیل شده کهبطور سریع وجدی با آنها برخورد کند چرا که قوه قضاییه بدلیل افزایش پرونده های عمومی وتخصصی ورسیدگی به آنها در محاکم دادگستری نتوانسته است بطور سریع با آنها برخورد کند لذا به این منظور و در آغازین سالهای جنگ تحمیلی به لحاظ شرایط بحرانی حاکمبر اقتصاد کشور بحث تعزیرات حکومتی با اجازه حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت تااینکه درسال 1373 با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 / 12 / 1367 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی به شکل امروزی براساسمصلحت تاسیس گردید پس از تشکیل این سازمان رسیدگی به بسیاری از جرایم اقتصادی به عهده این سازمان محول گردید درطول این سالها ، سازمان تعزیرات حکومتی با چالشهای مختلفی از سوی منتقدین خود همراه بوده است تااینکه تصویب قانون نظام صنفی مصوب24 / 12 / 1382 وسکوت تشخیص مجمع مصلحت نظام درمقابل مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به بخش خصوصی )اصناف ( از سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مزبور رابا چالش جدی مواجه کرد اما دیری نپاییدکه ناکارآمدی هیاتهای رسیدگی کننده به تخلفات صنفی باعث تجدیدنظر مسیولان در احیاء مجدد صلاحیتهای سازمان شد که این سازمان درسالهای بعد با مصوبات هیات دولت واصلاح قوانین گذشته توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ومجلس شورای اسلامی واجد صلاحیتهای دیگری نظیرصلاحیت رسیدگی به اصناف وهمچنین صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا وارز،درکنار محاکم داگستری شده است که علاوه بر اینکه صلاحیتهای آن توسعه یافته به این سازمان ارزش واعتبار قانونی وحقوقی داده است

نویسندگان

غلامعلی فلاح

گروه حقوق جزاوجرم شناسی واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

جهانبخش غدیری

گروه حقوق جزاوجرم شناسی واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران