بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری حسابداری و شواهدی از شرکت های بورس اوراق بهادار

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 314

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MSICONF01_035

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

یکی از فرضیه های که در توجیه تقاضا برای خدمات حسابرسی در بازارهای آزاد مطرح می باشد فرضیه اطلاعات است بنابراین سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی همواره به دنبال دستیابی به اطلاعات معتبر و حسابرسی شده می باشد تا بتواند از مزایای حاصل از داد و ستد اوراق بهادار بهره مند گردند. هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران است برای تحقق این هدف معیارهای اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان معیارهای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شده اند. محافظه کاری رفتار فرصت طلبانه مدیر را کاری یک مکانیزم گزارشگری مالی کارا می باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای اندازه گیری محافظه کاری نیز از مدل محافظه کاری خان و واتز استفاده می شود. برای انجام این پژوهش سه فرضیه طراحی شده که در رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری را در بین شرکت ها و در طی دوره موردنظر بررسی می نماید. بنابراین برای آزمون فرضیه های پژوهش روش آماری داده های تلفیقی بکار گرفته شدهاست دوره زمانی مورد مطالعه برای هریک از فرضیه های پژوهش سال های 1385 تا 1390 و نمونه های انتخاب شامل 84 شرکت است نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش حاکی از این است که صرف نظر از اندازه شرکت نسبت بدهی و سوداوری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بین اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با محافظه کاری شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد اما رابطه بین دوره ی تصدی حسابرس و محافظه کاری منفی است.

نویسندگان

محمد خدامرادی

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ایران

زینب عباس اردو

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز ایران