بررسی فرضیات منحنی کوزنتس محیط زیستی مطالعه موردی آلودگی آب

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 508

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WWJ-28-107_005

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

در میان آلودگی های محیط زیستی آلودگی آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا مقدار این منبع حیاتی در جهان تقریبا ثابت است و آلودگی آن به شدت بر سلامت انسان اثر می گذارد از این رو ارتباط تولید و آلودگی آب به عنوان شاخصی از تخریب محیط زیست قابل اثبات است بهگونه ای که می توان فرایند آن را در قالب فرضیات محیط زیستی کورنتس تحلیل نمود بر این اساس می توان گفت مراحل اولیه رشد اقتصادی با آلودگی آب همراه است و در سطوح بالاتر درآمد سرانه این روال معکوس می شود روش بررسی این مطالعه شیوه داده تابلویی است در مقاله حاضر فرضیات محیط زیستی کوزتس در دو حالت و برای دو گروه کشور مورد بررسی قرار گرفت گروه اول:تولید ناخالص داخلی سرانه و گروم دوم :سهم ارزش افزوده صنعت از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص رشد اقتصادی برای گروه منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطابق نتایج حاصل از مدل فرضیه کوزنتس در هر دو حالت شاخص بودن تولید ناخالص سرانه و سهم ارزش افزوده صنعت به عنوان معیار رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه مورد تایید قرار می گیرد و برای کشورهای توسعه یافته رد می شود

کلیدواژه ها:

رشد اقتصادی ، منحنی کوزنتس محیط زیستی ، آلودگی آب ، کشورهای در حال توسعه ، کشورهای توسعه یافته

نویسندگان

هدیه علیشیری

دانشجوی دکترای اقتصاد نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سید حسین سجادی فر

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

اعظم محمد باقری

پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات بین المللی انرژی تهران