مقایسه سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی غربی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 904

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCAD01_112

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

پدیده سبک زندگی از مشخصات جهان مدرنیته است و کسانی که در جوامع مدرن زندگی می کنند برای توصیف کنشهای خود و دیگران از مفهوم سبک زندگی استفاده می کنند. افراد تحت تاثیر رسانه ها به سلیقه ها و ارزش های خود شکلمی دهند و این سلیقه ها و ارزش ها است که منجر به بروز رفتار و در نهایت شکل گیری سبک زندگی آن ها می شود. هرمکتب و مذهبی، سبک زندگی برای بشریت ارایه می دهد و مدعی است، جامعه مطلوب و زندگی سالم در نتیجه پیرویاز روش زندگی است که آنان ارایه می نمایند. حقیقت این است وقتی سخن از سبک زندگی اسلامی و حیات طیبه به میانمی آید، دو امر به ذهن تداعی می کند. به دیگر سخن گزاره حاکی از سبک زندگی اسلامی و حیات طیبه، متضمن دوگزاره دیگر هم هست: الف) وضع موجود جوامع بشری دچار آسیب ها و آفت زده سبک زندگی غیر اسلامی است. ب)چیستی و چگونگی سبک زندگی اسلامی و حیات طیبه و دیگری امکان حصول به این سبک زندگی است. امروزه باهجوم روزافزون شبکه های ماهوارهای وفیلم های سینمایی، که معلول و زاییده ی تکنولوژی پیشرفته و ارتباطات می باشند،بنیان های اعتقادی و اخلاقی فرهن های غنی نشانه رفته است. در این پژوهش نگارندگان درصدد بررسی آن هستند کهتفاوت های سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غربی چیست نشانه های سبک زندگی غربی چیست نمادهای سبکزندگی غربی چیست سبک زندگی اسلامی چگونه است

نویسندگان

عبداله صلواتی

استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فاطمه کوکرم

دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی