چالش ها و راهکارهای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,333

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCAD01_103

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب امروزه ذهن بسیاری از اندیشمندان جامعه را درگیر خودنموده است، گروهی این مسیولیت خطیر را بر عهده گرفته اند و تلاش های پی در پی در این حوزهصورت گرفته است، در این پژوهش که در راستای بهبود این روش های امر و نهی در این حوزه استبه بررسی عوامل موثر در اثر پذیری امر به حجاب و نهی از کم حجابی پرداخته شده است، عواملیهمچون احساس امنیت مخاطب، تربیت و اعتقادات او، مقبولیت شخص آمر به معروف و ناهی از منکر،نحوه بیان ونوع الفاظ او و همچنین ویژگی های شخصیتی او، شرایط پیرامونی امر و نهی، نحوه عملکردنیروهای مرتبط با امر به حجاب و نهی از کم حجابی و روشهای عملی امر و نهی، که همگی عواملیهستنند که این امر را تحت تاثیر قرار می دهند. بنابراین علاوه بر بررسی عوامل موثر بر اثربخشی بهبررسی آسیب ها و شبهات مطرح شده در این حوزه پرداخته شده است، و فراوانی هر کدام نشان دادهشده است، آسیب های مطرح شده در این حوزه در دو دسته آسیب های مهم معرفتی و آسیب هایمهم مربوط به روش شناسایی شده اند، که آگاهی نسبت به آن ها به داشتن دید وسیع در این زمینه کمکنموده است. بررسی عوامل اثر بخش در امر و نهی در حوزه حجاب نشان داد که بین متغیر اثربخشی امربه معروف و نهی ازمنکر و مقبولیت آمر و ناهی، احساس امنیت مخاطب امر و نهی، خصوصیات آمر وناهی، اعتقادات و تربیت مخاطب امر و نهی و روش های عملی در این حوزه رابطه معنادار و مستقیمبرقرار می باشد.

کلیدواژه ها:

امر به معروف ، نهی از منکر ، چالش ها و راهکارها ، حجاب

نویسندگان

محمدعلی داوریار

استادیار گروه حقوق، فقه و حقوق اسلامی،دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، خراسان رضوی، ایران

فرزانه فریدانی

دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران