بررسی و آنالیزwell test در مخازن شکافدار طبیعی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 859

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICONF01_024

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

مخازن شکافدار طبیعی درصد بسیار مهمی از ذخایر هیدروکربنی را در جهان تشکیل میدهند. شبیهسازی مخزن یک روش بنیادی در توصیف این نوع از مخازن است. خواص شکاف اغلب در دسترس نمی باشد که سبب مشکل شدن توصیف سیستم شکاف می شود. از س وی دیگر آنالیز چاه آزمایی یکی از دانستههای خوب و یک روش توصیف مخزن است که به طور وسیعی بدین منظور استفاده می شود. آنالیز چاه آزمایی در NFR دو پارامتر اساسی شامل نسبت (قابلیت) ذخیره و ضریب جریان بین تخلخلی را آماده می کند. نسبت ذخیره، مربوط به تخلخل شکاف ا ست. ضریب جریان بین تخلخلی میتواند با فاکتور شکل ارتباط یابد که تابعی از فاصله شکاف است. همچنین آزمایشات فشار باید سه رژیم جریان که واکنش فشار در NFR را برای تعیین برآورد قابل اطمینان تخلخل و فاکتور شکل شکاف توصیف میکند را، ارایه کند.

نویسندگان

علی باوی

دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت، مخازن هیدروکربوری

داود دیناروم

دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت، بهره برداری