مقاوم سازی ستون های فولادی دایروی شکل کوتاه دارای نقص توسط کامپوزیت های CFRP

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 852

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISSEE03_111

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

ستونها از جمله اعضای درجه یک اهمیت در سازه های فولادی هستند که براساس بارهای فشاری طراحی می شوند. بطور کلی این اعضا تحت تاثیر عوامل محیطی از قبیل )خوردگی، آتش سوزی، زنگ زدگی و زلزله و .... ( و انسانی )بروز اشتباهات در طراحی، ضعف و اشکال در اجرایسازه ها( دستخوش تغییراتی می گردند که باعث کاهش مقاومت در آنها میشود. مقاوم سازی کمک شایانی به جبران ضعف و افزایش عمر این اعضاء خواهد کرد. یکی از مصالح نوین در جهت مقاوم سازی اعضای فولادی استفاده از کامپوزیت های FRP میباشد. تحقیق حاضر با ایجادنقص هایی در ستون های فولادی دایروی شکل کوتاه، اثر آسیب های ایجاد شده را در رفتار محوری اعضای فشاری بررسی می نماید. نقص ها به دو صورت افقی و عمودی در محل تکیه گاهی ایجاد شد. تعداد 15 عدد ستون سالم و دارای نقص توسط نرم افزار آباکوس بررسی گردید.نتایج مدل سازی حاکی از آن بود، آسیب ایجاد شده در ستون های دایروی شکل تاثیر قابل توجهی در جهت افزایش تغییر شکلهای محوری، گسیختگی )کمانش موضعی( و کاهش شکل پذیری داشت. استفاده از الیاف کربنی به عنوان مصالح کارامد در جهت مقاوم سازی ستون های آسیب دیده، کمک شایانی در جهت افزایش مقاومت و کنترل گسیختگی در محدوده نقص از خود نشان داد.

نویسندگان

راضیه شهابی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

کامبیز نرماشیری

استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران