اخلاق حرفه ای در آموزش

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,043

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KAUHEM01_066

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

هر حرفه و فنی به اخلاق خاص خود نیازمند است و این خیلی مهم است که ما در هر شغلی که هستیماخلاق مربوط به آن شغل را بدانیم و چون نیاز به دانستن در طول تاریخ، همواره انسان را بر آن داشته تا بهدنبال مرجعی برای رفع این نیاز خود باشد در نتیجه معلمان که به واسطه دانستن، در مقام بالاتری نسبتبه دیگران قرار داشته اند تلاش نمودهاند تا دانسته های خود را به دیگران بیاموزند. اما آنچه در این میان حایزاهمیت است، آن است که تعلیم دهندگان باید دارای چه ویژگی ها و خصوصیات اخلاقی باشند تا شایستگیامر مهم تعلیم را عهدهدار شوند. هدف این مقاله مروری، تبیین اخلاق حرفه ای در آموزش است که با روشمطالعه کتابخانه ای- توصیفی تدوین شده است. نتایج بدست آمده نشاندهنده این است که تدریس اخلاقی باید دارای 8 مولفه کارآمدی آموزشی، روش شناسی مناسب، داشتن طرح و برنامه برای تدرس، روحیهجستجوگری، تعامل حرفه ای ، حفظ تعادل در رابطه و احترام به همکاران باشد. بنابراین اخلاق حرفه ای بهمنزله یک دانش اصول کلی رفتار ارتباطی در سازمان آموزشی است که در صورت اجرای کدهای اخلاقیمی توان شاهد پیامدهای مثبت و کارسازی بود که موجب رشد و تکامل آموزشی شود.

نویسندگان

فاطمه جوکار

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

علیرضا قاسمی زاد

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون