تاثیر الیاف و میکروسیلیس بر مقاومت و رفتار جمع شدگی بتن سبک حباب دار

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 458

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOHACC02_270

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

این تحقیقدر آزمایش ها به دو قسمت نمونه های بدون الیاف پلی پروپیلن و همراه با 2-6 درصد میکروسیلیس و نمونه های بدون میکروسیلیس همراه با 2-6 درصد الیاف پلی پروپیلن آزمایش است و تقسیم شده های مقاومت فشاری و جمع شدگی بتن است انجام گرفته . در مرحله ی بعد برای بررسی تاثیر توام این مواد و یافتن درصدهای بهینه هر یک از مواد، آزمایش مقاومت فشاری بتن را تکرار نمودیم. نتایج نشان می دهد که در نمونه های حاوی میکروسیلیس و بدون الیاف پلی پروپیلن، جایگزینی 5 درصد وزنی سیمان میکروسیلیس بیشترین مقاومت فشاری و کمترین جمع شدگی را دارد.و این آزمایشات در خصوص نمونه های حاوی الیاف پلی پروپیلن و بدون میکروسیلیس، در حالتیکه 2 درصد الیاف جایگزین شده اند بهترین نتایج را بدست میدهند. در مورد نمونه هایی که تواما دارای میکروسیلیس و الیاف پلی پروپیلن می باشند، بهینه ترین نمونه دارای 5 درصد میکروسیلیس و 2 درصد الیاف می باشد.

نویسندگان

علی آرام

کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

امیرحسین هاشمی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین