مقایسه اثرحضورمهاربندفولادی بامیراگرویسکوز درجابجایی ساختمانهای فولادی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 559

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOHACC02_256

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

باتوجه به این واقعیت که تعدادکثیری ازساختمانهای موجود درهنگام ساخت ضوابط ایین نامه های جاری درهمان زمان را رعایت نکرده اند چنین بنظر میرسد که بساری ازساختمانهای فوادی کشورمان دربرابرزلزله اسیب پذیرمی باشند بنابراین موضوع بررسی لرزه ای ساختمانهای موجود میتواند ازاهمیت بالایی برخوردار باشد دراین مقاله ساختمانهای فولادی بامهاربندضربدری و بامیراگرویسکوز طراحی شده با استاندارد 0822ایران برااسس دستورالعمل بهسازی لرزه ای بااستفاده ازروش تحلیل سازه دینامیکی واستاتیکی غیرخطی تحت ارزیابی قرارگرفته است نتایج تحقیق نشان میدهد که استفاده ازمیراگرهای مستهلک کننده انرژی روش بسیارکارا و مفیدی است و درصورت طراحی صحیح میتوان قسمت اعظم انرژی زلزله را دراین میراگرها مستهلک نمود حتی بطوری که سازه درحالت الاستیک باقی بماند

نویسندگان

میلاد مستان

گروه مهندسی عمران، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

احسان عدیلی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه ولآیت،

کامبیز نرماشیری

گروه مهندسی عمران، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران