جهانی شدن و مبانی فلسفی یادگیری زبان انگلیسی

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 770

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSA08_123

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی مبانی فلسفی زبان آموزی می پردازد دردیدگاه نوین نگرش فلسفی به زبان آموزی فلسفه اساسا به معنای پنداشت و درک فرد زبان اموز ازخود و جهان پیرامون وی است به عبارت دیگر ازدیدگاه فلسفی ارزشها و باورهای زبان آموز یعنی چیستی ادراک تفکر تفسیر و درک زبان اموز و چگونگی ارزش گذاری وی به زبان جدید موردتوجه قرار میگیرد زبان اموز ازطریق باورها و ارزشهای خود جهان پیرامون را درک مینماید و اشنایی بومی و منطقه ای وی با زبان جدید او را دربه کارگیری این زبان درسطح جهانی موفق می نماید زبان انگلیسی پدیده ای جهانی است که درکشورما نیز بسیاری ازکشورها بصورت بومی و منطقه ای اموزش داده میشود آموزش موفق این زبان به منظور برقراری ارتباط موفقیت امیز دردهکده جهانی بهره مندی ازمنابع علمی و اطلاعاتی موجود به زبان انگلیسی و ارتقای سطح علمی فراگیران ضروری و انکارناپذیر است اضطراب یادگیری انگلیسی که ازنظام ارزشی و باورهای زبان اموز یابه عبارتی نگرش فلسفی وی نشات میگیرد ازعوامل موثربریادگیری و به کارگیری موفقیت امیز این زبان است کسب موفقیت بومی درکاربرد حهانی این زبان باتوجه به مبانی فلسفی آموزش و یادگیری میسر میگردد و نادیده گرفتن آن صدمات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت

کلیدواژه ها:

فلسفه ی زبان آموزی ، اضطراب یادگیری انگلیسی ، ارزشها ، باورها

نویسندگان

شعله بیگدلی

عضو هیات علمی گروه زبانهای خارجی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران