استفاده NSAIDs همراه با آنتی بیوتیک علیه بیوفیلم Pseudomonas aeruginosa- روشی برای غلبه بر مقاومت باکتری به درمان، از طریق مهار سیستم quorum sensing

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 574

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MICROBI03_027

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

؛NSAIDs بدلیل خواص کاهش دهنده ی درد، تب والتهاب کاربرد دارند. دراین مطالعه NSAIDs برای شکستن مقاومت باکتری Pseudomonas aeruginosa به توبرامایسین بکار گرفته شد. هدف این مطالعه، ارایه یک روش آسان و کم هزینه برای مقابله با بیوفیلم های این باکتری ، با استفاده از NSAIDs و توبرامایسین می باشد. پس از مدل سازی مولکولی، NSAIDs درکنار آنتی بیوتیک توبرامایسین دربرابر باکتری Pseudomonas aeruginosa سویه PAO1، استفاده شد. دستگاه Plate Reader جذب محلول کریستال ویوله در اتانول را اندازه گیری کرد. میزان نفوذ NSAIDs در بیوفیلم، توسط نمک تترازولیوم اندازه گیری وجذب آن نیز توسط دستگاه Plate Reader اندازه گیری شد. پس از داکینگ، بهترین کونفورماسیون هرکدام از NSAIDs برای مهار پروتیین های LasR و PqsE براساس نتایج انتخاب شد. باتوجه به اینکه انجام کار روی مهارکننده دوگانه بود، توانستیم به شکلی دست پیداکنیم، که ثابت مهار برای LasR و PqsE همزمان در پایین ترین حالت قرارگیرد. پس از آنالیز کمی بیوفیلم باکتری در مجاورت NSAIDs و به کمک آنتی بیوتیک توبرامایسین و اندازه گیری جذب کریستال ویوله موجود درمحلول اتانول بعنوان معیاری از میزان بیوفیلم تشکیل شده، مشخص شد تشکیل بیوفیلم باکتری، در مجاورت NSAIDs و آنتی بیوتیک توبرامایسین کمتر است. باتوجه به شباهت ساختمانی NSAID هایی مانند پیروکسیکام، ملوکسیکام و کتورولاک با لاکتون های هموسرین AHLs)N که توسط باکتری های بیوفیلم به محیط پیرامون آزاد می شوند، این داروها می توانند، با مهارپروتیین های LasR و PqsE بعنوان مهارکنندگان سیستم Quorum-sensing بکار روند، و مانع از گسترش بیوفیلم و درنتیجه بیماریزایی باکتری گردند.

نویسندگان

محمد بشارتی

دانشگاه پیام نور مشهد، گروه بیوشیمی

وحید سهیلی

دپارتمان کنترل غذا و دارو دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بی بی صدیقه فضلی بزاز

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

علی ژیانی اصغرزاده

دانشگاه پیام نور مشهد، گروه بیوشیمی