تحلیل محتوی کتاب های درسی دوره ابتدایی بر اساس مولفه های تفکر انتقادی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,086

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF05_324

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی به لحاظ توجه به مولفه های تفکر انتقادی بود – روش تحلیل محتوا، روش آنتروپی شانون و واحد تحلیل متون، پرسش ها، تمرین ها و تصاویردر کتاب های شش پایه مقطع ابتدایی بود- در این تحقیق کتاب های فارسی، ریاضی و علوم اجتماعی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 95-94 و 18 جلد کتاب مورد بررسی قرار گرفت- نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میزان توجه به مولفه های تفکر انتقادی در کتاب های فارسی، ریاضی و علوم تجربی، بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه تفسیر با 0.249 درصد، کمترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه ارزشیابی با 0.106 درصد بود- در میزان توجه به مولفه های تفکر انتقادی در شش پایه مقطع ابتدایی بیشترین توجه در پایه پنجم با فراوانی 83 و کمترین توجه در پایه دوم با فراوانی 24 بود- بنابراین هر یک از مولفه های مذکور به صورت متوازن مورد توجه قرار نگرفته و کتاب های درسی به یک نسبت، مولفه های تفکر انتقادی را پوشش نداده اند.

کلیدواژه ها:

تحلیل محتوای کتاب های درسی ، دوره ابتدایی ، مولفه های تفکر انتقادی