ارتباط تداعی برند با وفاداری هواداران تیم ملی والیبال کشور

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 414

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF03_117

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

امروزه ورزش به عنوان یک صنعت در دنیا مطرح شده است و اغلب باشگاه های ورزشی به دنبال کسب سود فراوان از این طریق می باشند.هدف این باشگاه ها جذب تماشاگر هر چه بیشتر به استادیوم ها می باشد . زیرا هر چه تماشاگران کثیری در استادیوم حضور داشته باشند در آمد حاصل از بلیط فروشی آنها بیشتر می شود در نتیجه یکی از مهم ترین عوامل موفقیت اتفاقات ورزشی به وفاداری هوادارن تیم های ورزشی بر می گردد به همین دلیل در تحقیق حاضر به ارتباط تداعی برند با وفاداران تیم ملی که تحقیقات محدودی در این زمینه انجام شده است پرداخته می شود. از این رو در این پژوهش با توجه به ادبیات تحقیق به ارتباط عوامل ویژگی های تداعی برند و مزایای تداعی برند و عامل نگرش تداعی برند بر روی وفاداری هواداران پرداخته شده است. این بررسی ها به کمک داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه ای که بوسیله 386 نفر از هواداران والیبال تیم ملی که در ورزشگاه های مختلف برای تماشای بازی حضور داشتند تکمیل گردید، انجام گرفت که تعداد نمونه طبق جدول نمونه گیری مورگان انتخاب شده است . روایی صوری ومحتوایی پرسش نامه به همت استادان مدیریت ورزشی و روایی سازه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد . نتایج تحقیق نشان می دهد که تمام عوامل ویژگی های تداعی برند و مزایای تداعی برند و عامل نگرش تداعی برند بر روی وفاداری هواداران تاثیر مثبتی دارد که با توجه به یافته های این تحقیق می توان رهنمودهای بسیاری برای مدیران باشگاه ها برای ایجاد وفاداری هواداران اریه گردد .

کلیدواژه ها:

ویژگی های تداعی برند ، وفاداری هواداران ، مزایای تداعی برند ، عامل نگرشی تداعی برند

نویسندگان

احمد باقری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش استراتژیک دانشگاه آزاد واحد کرج

مالک احمدی

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه