شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در جذب دانشگران شرکتهای دانش بنیان مطالعه موردی شرکتهای دانش بنیان استان سمنان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 388

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICH02_219

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

نیروی انسانی در سازمانهای معاصر جایگاه ویژه ای یافته است بگونه ای که اکنون مدیریت استراتزیک نیروی انسانی جایگزین واژه هایی چون اداره امور کارکنان و کارگزینی گردیده است ماحصل این چرخش و تغییر عمیق توجه به مسایلی است که جایگاه سازمان را با کارکرد نیروی انسانی متحول و متعالی مینماید از جمله دانشگران سازمانی که مسیله مهم و جدانشدنی از سازمانهای پیشرو و متعالی می باشد. در این راستا این پژوهش با هدف بررسی عوامل کلیدی موفقیت به کارگیری دانشگران در سازمان های دانش بنیان صورت گرفته است در مجموع چهار عامل کارمندیابی، انتخاب و بکارگیری، ارزیابی و کشفدانشگران، توسعه و آموزش دانشگران و حفظ دانشگران در این طرح بررسی و شناسایی گردیده است که ابتدا روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفته است و در نهایت توافق بالای نمونه آماری تاثیر این عوامل را بر به کارگیری دانشگران در سازمانهای دانش بنیان به خوبی نشان می دهد.

نویسندگان

علی استادهاشمی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور