ارایه مدلی جهت نوآوری در مدل کسب و کار خدمات

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 609

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICH02_057

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

سهم خدمات در کلیه فعالیت های اقتصادی در جهان در حال افزایش است ، ساده ترین شاخص در این زمینه، ترکیب تولیدناخالص داخلی کلیه اقتصادهای جهان ، چه اقتصادهای جهانی چه اقتصادهای پیشرفته و چه اقتصادهای درحال توسعه است . همزمان امروزه با افزایش سهم خدمات در کلیه اقتصادهای جهان ، نقش نوآوری نیز به عنوان عامل ایجاد کننده مزیت رقابتیدر بنگاه های خدماتی افزایش یافته است و در این مسیر، این خدمات نوآور محور است که سهم اصلی را در افزایش بهره وری این بنگاه ها به خود اختصاص داده است . لذا در چنین فضایی ، سازمان های ارایه کننده خدمات به مشتریان می بایستیبدنبال استقرار نظام مدیریت نوآوری خدمات درسازمان خود و انجام فعالیت های نوآورانه باشند. عموما مدل کسب وکار شرکت های خدماتی پیچیده تر از شرکت هایی هستند که تولید کننده و یا توزیع کننده کالا هستند . مدلهای کسب و کار ، اطلاعاتیدرباره چگونگی سازمان دهی یک شرکت و نحوه درآمدزایی و تحصیل سود در اختیار گذاشته و برای هدایت تصمیمات اصلی و مهم شرکت با استراتژی ها ترکیب می شوند. یک مدل توصیف کننده محصولات ، خدمات ، مشتری ، بازار و فرآیند کسب وکار است . چون زمان در حال تغییر است و شرکت ها نیز باید مدام در فکر تغییر مدل کسب و کار خود باشند و مهم ترینعامل موفقیت یا شکست یک سازمان به میزان هماهنگی مدل کسب و کارش با اولویت ها و نیازهای مشتریان بستگی دارد لذا ابداع هر یک از این مدلها می تواند مزیت رقابتی پایداری را برای سازمان به همراه داشته و با توجه به سیر رشد زمانی به خوبیمی توان تاثیرات نوآوری را در بهینه شدن مدل های کسب وکار درک کرد لذا نوآوری در خدمات یکی از مسایل مهم در رقابت محسوب شده و مستلزم توسعه تخصص کارکنان در معرفی و ارایه فنی و مناسب محصول است . این نوآوری با سطح نسبتاپایین سرمایه گذاری صورت می گیرد و برگشت سرمایه آن سریع و درکوتاه مدت مزیت رقابتی را فراهم می کند. در این مقاله پس از تشریح مطالبی که از راه جمع آوری اطلاعات از طریق تحقیقات مروری پیرامون نوآوری و مدل کسب وکار اوستروالدربدست آمده ، نسبت به تحقیقی پیرامون وضعیت موجود سازمانهای خدماتی و لزوم نوآوری در مدل کسب وکار خدمات اقدام سپس با استفاده از رویکرد مدل ارزیابی نوآوری درخدمات جوتید با 5 مولفه )راهبرد ، فرایند، سازمان، فناوری و نظام( جهت بهبود وضعیت مدل کسب وکار موجود نسبت به پیشنهاد راهکارهای نوآورانه اقدام که نهایتا منجربه ارایه مدلی جهت نوآوری در مدل کسب وکار خدمات میگردد .

کلیدواژه ها:

نوآوری ، مدل کسب و کار ، خدمات

نویسندگان

لیلا حسینی

گروه مدیریت ، واحد اصفهان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان ، ایران

ناصر خانی

گروه مدیریت ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ، ایران