بررسی مسایل و مشکلات ساکنین شهر جدید پرند

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 831

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF05_134

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

ریشه تفکر ایجاد و توسعه شهرهای جدید درکشورهای مختلف دنیا را می توان از یک رو به نگرانی در مورد پیامدهای اجتماعی و کالبدی شرایط زیست در شهرهای بزرگ و وجود انواع مشکلات چون شرایط نامناسب مسکونی، ازدحام، کمبود فرصتهای شغلی، کیفیت بد خدمات رفاهی، وضعیت نامناسب بهداشت محیط، یا به طور کلیافت درجه محیطی، و از سوی دیگر به فاصله طولانی محل سکونت در حومه های شهرهای بزرگ و محل کار افراد ساکن در آن حومه ها و شرایط زیست محیطی نامناسب در برخی از مجتمع های زیستی برنامه ریزی نشده و خودروی پیرامون شهرهای بزرگ نسبت داد. ترکیب چنین تلقیاتی منجر به پذیرش سیاستهای تمرکززدایی از شهرهای بزرگ و شکل گیری جوامع جدید برنامه ریزی شده خودکفا و متعادل در کشورهای مختلف جهان شده است. هدف از این تحقیق، بررسی مسایل و مشکلات شهر جدید پرند از نگاه شهروندان ساکن می باشد که برایتبیین دقیق پژوهش، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و به صورت بررسی کمی و میدانی به مطالعه آن پرداخته شده است. بر اساس یافته های تحقیق 61 درصد از ساکنان اظهار داشتند که امکانات بالقوه ایجاد اشتغال در شهر وجود ندارد همچنین نگرش شهروندان نسبت به ماندن در شهر جدید و انگیزه موجود حاکی از آن است که با انگیزههایی که برای آمدن به پرند داشته اند موافق به ماندن هستند که این خود می تواند نقش شهر جدید پرند را به عنوان یک شهر میانه ای به اثبات برساند.

نویسندگان

رامین شریفی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه فلاح حیدری

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور رشت