تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران و عوامل موثر بر آن

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 512

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MTHEC-2-1_005

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

چکیده مقاله:

میزان تمرکز جغرافیایی و چگونگی توزیع فعالیتهای تولیدی و استقرار واحدهای صنعتی در مناطق مختلف بستگی به تصمیمات این واحدها برای مکانیابی در نواحی معین دارد. در این مقاله با اندازهگیری میزان تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران بر حسب دو متغیر اشتغال و ارزش افزوده به بررسی روند تغییرات آن در بین دو سال1385 و 1376 پرداخته شده و سپس تاثیر عوامل موثر در این نوع تمرکز را از طریق مدل مقطعی مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان میدهند که میزان تمرکز در اقتصاد ایران بالاست و اغلب فعالیتهای صنعتی دارای تمرکز جغرافیایی شدیدی هستند. اما به مرور زمان و از سال 76 به 85 این تمرکز کاهش یافته است. همچنیننتایج نشان می دهد که بازدهی نسبت به مقیاس، ارتباط بین صنایع و متوسط دستمزد پرداختی به عامل کار به عنوان عوامل موثر در میزان تمرکز جغرافیایی صنایع میباشند

نویسندگان

نادر مهرگان

دکترای اقتصاد، دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

یونس تیموری

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،