توالی و سازوکار واکنش ها در دستگاه ایلمنایت و آلومینیم

سال انتشار:

1394

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

387

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMME-26-2_009

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در این تحقیق، واکنش های بین ایلمنایت و آلومینیم به منظور تعیین اولین مرحله از واکنش های دستگاه ایلمنایت، آلومینیم و گرافیت با هدف تولید مواد مرکب Al₂O₃-TiC/Fe بررسی شده است. برای این منظور، ایلمنایت خالص تهیه شد. سپس، ایلمنایت و آلومینیم با نسبت مولی 1 به 2 مخلوط شدند و پس از فشرده شدن، در دماهای بحرانی به دست آمده از آزمون DTA عملیات حرارتی شدند. مشخص شد که ابتدا آلومینیم ذوب می شود و در ادامه، با ایلمنایت وارد واکنش می شود. در مراحل ابتدایی واکنش ایلمنایت و آلومینیم، آهن، تیتانیم و آلومینا تشکیل می شوند. با گذشت زمان، ذرات کروی Fe₂Ti در ساختار زمینه ی آلومینا و تیتانیا ایجاد می شود.

نویسندگان

راضیهخوشحال
راضیه خوشحال

ستادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی بیرجند

منصورسلطانیه
منصور سلطانیه

استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا، دانشگاه علم و صنعت ایران

محمدعلیبوترابی
محمدعلی بوترابی

استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا، دانشگاه علم و صنعت ایران