بررسی رابطه لوژان با سیستم های طبقه بندی توده سنگ

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 872

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NGMES03_035

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

یکی از روش های شناسایی نفوذپذیری توده سنگ انجام آزمایش لوزان می باشد. در این مقاله مدلی جهت تخمین لوژان براساس RMR89 و Q در ساختگاه سد خرسان 2 ارایه شد. سنگ بستر و تکیه گاه ها در محل سد خرسان 2 از جنس سنگ آهک مربوط به سازند آسماری و گچساران می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های حاصل از گزارش های زمین شناسی مهندسی، روابط و جداول مربوط پارامترهای Q و RMR89 و لوژان در مقاطع پنج متری گمانه ها محاسبه شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS21 مدلی ارایه گردید. براساس نتایج به دست آمده، اعداد لوژان همبستگی بالایی با Q، RMR89 نشان میدهد. بررسی فرضیات مدل مانند آنالیز واریانس هم خطی مقدار ویژه شاخص وضعیت، تولرانس و VIF و استقلال خطاها نشان داد که مدل دارای دقت بالایی جهت تخمین لوژان می باشد.

کلیدواژه ها:

سیستم های طبقه بندی Q و RMR89 ، لوژان ، تحلیل چندگانه ، سد خرسان 2

نویسندگان

سعیده زنده دل

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد ایران

محمد غفوری

عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد ایران

غلامرضا لشگری پور

عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد ایران