تاثیر عوامل اقلیم واستفاده ازانرژی پاک در مرا کز درمانی برای کاهش انرژی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 566

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WCCEAU01_141

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

از آنجاییکه بیشترین مصرف انرژی مربوط به مراکز درمانی وبیمارستان ها میباشد بنابراین باید تدابیری در طراحی انجام پذیرد که این مصرف به حداقل کاهش یابد امروزه بیشترین مشکل ما استفاده از انرژی فسیلی است که این انرژی از یکسو رو به پایان است واز سوی دیکر موجب آلودگی محیط زیست میگردد برای حل این مشکلاستفاده از انرژی های پاک مانند انرژی خورشیدی وانرژی با د ضروری بنظر میرسد امروزه در با پیشرفت تکنولوژی مصالح هوشمندی به بازار عرضه شده که میتواند در مقابل شرایط محیطی عکس العمل نشان دهد وخودرا بامحیط تطبیق دهد استفاده ار این مصالح میتواند بیشتر مشکلات آب وهوایی را حل نماید بنابراین استفاده از اینمصالح هوشمند ضروری به نظر میرسد وباید توجه داشت که معماران میتواند با طراحی مناسب در سایت واستفاده از مصالح هوشمندو با الهام از تجربیات معماران گذشته وبکار بردن مصالح بومی باکیفیت با لا میتواند میزان مصرف انرژی را به حداقل کاهش دهندوآسایش وراحتی را برای کاربران به ارمغان آ ورد ار آنجاییکه تنوع شرایط اقلیمی درکشور ما کاملا مشهو د است بنابراین باید در این مورد تحقیقات گسترده ای انجام پذیرد ومطالعه در این رمینه نه تنها موجب آسایش ساکنین می شود میتواند میران مصرف انرژی را بطور چشم گیریکاهش دهد نکته قابل توجه اینست که شناخت شرایط اقلیمی هر منطقه وتاثیر آن در طراحی میتواند آسایش وآرامش استفاده کننده گان را فراهم سازد در این پژوهش هریک ار عناصر اقلیمی تابش خورشید وتهویه طبیعی ورطوبت وباد مورد تجزیه وتحلیل قرار کرفته ونحوه استفاده از انرژی خورشیدی مورد مصالعه قرار گفته است

نویسندگان

شراره سوداگر

گروه معماری، دانشجو دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

فرشاد مفاخر

گروه معماری ،عضو هیات علمی دانشکده آزاد هنر و معماری قزوین واحد قزوین دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

حسین سوداگر

گروه معماری، عضوهییت علمی دانشکده آزاد هنرومعماری، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران