مدل مقدار اقتصادی تولید برای اقلام زوال پذیر با تقاضای متغیر در افق زمانی محدود و وجود تورم تحت محیط فازی در یک شرکت عرضه کننده مرکبات ایرانی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 560

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OICONFERENCE03_116

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

مقدار تولید اقتصادی (EPQ) مقدار محصولی است که باید در یک دسته واحد تولید و منجر به حداقل رساندن هزینه کل گردد. مدل کلاسیک EPQ فقط در مواردی که در آن تقاضا برای یک محصول و نرخ تولید در طول سال ثابت است، کاربرد دارد. اما در واقعیت این پارامترها با هم در حالات مختلف متفاوت اند. در این مقاله، یک مدل موجودی برای تولید اقلام فاسد شدنی با نرخ تقاضا متغیر تحت تاثیر تورم و در شرایط فازی در نظر گرفته شده است. برخی پارامترها مبهم تعریف شده اند یا مقادیرآنها غیر دقیق است و بر اساس باورهای ذهنی افراد تعیین شده است. بنابراین مدل موجودی در محیط فازی برای ارزیابی راه حل بهینه خاص از مدل ارایه شده است. راه حل ها، با در نظر گرفتن زمان تولید و نرخ تولید به عنوان متغیرهای تصمیم در دو مورد جداگانه، بهینه شده است و در ضمن اعداد فازی مثلثی متقارن را ترکیب شد و از مقدار انتیگرال لاندا (λ)، برای فازی زدایی استفاده شد. و در نهایت مطلوبیت مدل با استفاده از یک مثال عددی در یک شرکت عرضه کننده مرکبات، نشان داده شد و از نرم افزار MATLAB برای مدل سازی و کسب نتایج حاصل از مدل تجزیه و تحلیل استفاده شد.

نویسندگان

سید امین کاظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

محمد مهدی مظفری

عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه امام خمینی قزوین

مهسا احمد نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول دانشگاه زنجان