تحلیل و طراحی ستونهای جعبه ای دارای بتن با مقاومت بالا(HSC) و رسم نمودارهای تداخلی

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,486

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

078_4454500473

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1384

چکیده مقاله:

ا بمنظور تحلیل ستونهای جعبه ای دارای بتن با مقاومت بالا ( fc′ = 70Mpa) ابتدا به دو روش (i حل معادلات دیفرانسیل به حاکم بر جداره نازک مقطع بتنی که مانند یک صفحه ارتوترپ عمل می کند، بار بحرانی صفحه مزبور محاسبه شده (iiروش انرژی کرنشی بار کمانشی صفحه مزبور نیز محاسبه گردیده است. سپس با بررسیهای انجام شده چنین نتیجه گیری شدکه برای نسبتهای0.06 ≤ a/ h (نسبت ضخامت به ضلع بزرگتر مقطع) کمانش موضعی مطرح نمی باشد جهت آنالیز و طراحی ستونهای جعبه ای. HSC از یک روش ساده استفاده گردید و بکمک این روش و برنامه نویسی کامپیوتری)زبان(MATLABنمودارهای تداخلی ترسیم گردید. با استفاده از این نمودارها، نمودارهای بدون بعد ترسیم شد ، و بر اساس نمودارهای بدون بعد چنین نتیجه گیری شد که تنها با در اختیار داشتن یک نوع از این نمودارها مثلاً نمودارهای تداخلی مقاطع توپر دارای HSC و اعمال نسبت Ah /A نسبت مساحت مقطع توخالی به توپر) به نمودار تداخلی مربوطه، ظرفیت بار محوری و خمشی مقاطع توخالی بسهولت تعیین میگردد.

نویسندگان

علی اکبر مقصودی

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

عباس ذاکر استقامتی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه