ارایه یک کدگذاری همپوشان مبتنی بر سیستم عددی حلزونی جهت کاهش اشکال همشنوایی در شبکه های روی تراشه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 512

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACCSI22_017

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

اشکال همشنوایی بسته به الگوهای گذاری که بر روی خطوط گذرگاه ظاهر می شود، می تواند باعث ایجاد ولتاژ گذار ناخواسته، تسریع و یا تاخیر در رخداد لبه های بالا و پایین رونده در سیم قربانی گردد و از این جهت بر قابلیت اطمینان، کارایی و توان مصرفی سامانه های مبتنی بر شبکه های روی تراشه اثر منفی گذارد. در سطح انتقال ثبات، روش های کدگذاری اجتناب از همشنوایی به طور گسترده برای مقابله با اشکال همشنوایی استفاده می شوند. کدگذاری های غیرهمپوشان یکی از مهم ترین انواع کدگذاری اجتناب از همشنوایی هستند. با این وجود این کدگذاری ها، با مشکل سربار تحمیلی به سیستم مبتنی بر شبکه روی تراشه مواجه اند. در این مقاله، برای حل مشکل سربار کدگذاری های غیرهمپوشان یک سیستم عددی به نام حلزونی(Spiral-CAC) ارایه شده است. سیستم عددی حلزونی قابل اعمال بر روی شبکه های روی تراشه در هر عرض گذرگاهی است. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد، که سربارهای مساحت و توان مصرفی که مدار کدگذار سیستم عددی حلزونی (Sp-CAC) به سیستم تحمیل می کند، در مقایسه با روش پیشین بهبود دارد.

کلیدواژه ها:

شبکه های روی تراشه ، اشکال همشنوایی ، الگوهای گذار ، کدگذاری اجتناب از همشنوایی ، سیستم عددی

نویسندگان

زهرا شیرمحمدی

دانشکده ی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

مایده سفری

دانشکده ی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

سیدقاسم میرعمادی

دانشکده ی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران