تحلیل ارتعاشات آزاد نانوورق سه لایه با هسته گرافن شیت مدرج نمایی مجهز به لایه های پیزو مگنتوالکتریک بر بستر الاستیک پاسترناک

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 504

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME25_294

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به بررسی مشخصه های ارتعاشی ورق ساخته شده از یک هستهمدرج الاستیک و مجهز شده به دو لایه پیزو مگنتوالکتریک می پردازد.سازه مورد بررسی بر روی بستر الاستیک خطی پاسترناک قرار گرفته است.معادلات دیفرانسیل حاکم بر ورق سه لایه بر اساس تیوری تغییر شکلبرشی مرتبه اول با استفاده از روش انرژی و اصل همیلتون به دست می آید.سپس با استفاده از روش ناویر، معادلات حاکم برتعادل ورق سه لایه حلمی شود. تمام خواص مک انیکی، الکتریکی و مغناطیسی به جز ضریبپواسون در راستای ضخامت و بر اساس تابع نمایی تغییر می کند. در اینتحقیق تاثیر پارامترهای مکانیکی مختلف، نسبت های ابعادی مختلف ورق،پارامترهای مختلف نانلوکال، ضریب های مختلف ناهمگنی مواد و همچنیناثر پارامترهای مختلف بستر بر روی ارتعاشات آزاد ورق سه لایه موردبررسی و تحلیل قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

نانو ورق سه لایه ، ارتعاش ات آزاد ، گرافن شیت مدرج نمایی ، پیزو مگنتوالکتریک ، بستر الاستیک پاسترناک

نویسندگان

محمد عارفی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان

مسعود کیانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان

محمدحسین زمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان