جداسازی مخلوط های گازی متان+ اتان/ دی اکسید کربن/ نیتروژن و دی اکسید کربن+ نیتروژن به کمک روش تشکیل هیدرات گازی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,873

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSSE04_068

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در این تحقیق جدیدترین روش برای جداسازی مخلوط های گازی متان+ اتان، متان + دی اکسید کربن، متان+ نیتروژن و دی اکسیدکربن + نیتروژن با استفاده از تشکیل هیدرات گازی معرفی شده است. مبنای جداسازی در این روش بر اساس خاصیت انتخاب پذیریگازهای مختلف برای تشکیل هیدرات است. به عنوان مثال دی اکسیدکربن در شرایط معتدل تری هیدرات تشکیل داده و از فاز گاز جداشده و وارد فاز هیدرات می شود. محدوده ی دما و فشار تشکیل هیدرات، محیط تشکیل هیدرات، مقدار بازیابی گاز، سرعت تشکیلهیدرات و فاکتورهای دیگر باید بررسی شود که در اینجا به کمک مدل سازی ترمودینامیکی، تنها دما و فشار تعادلی بدست آمده است. بااستفاده از مدل واندروالس -پلاتیو و معادله ی حالت PRSV شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات های گازی مخلوط به کمک نرم افزارMATLAB محاسبه شد. نتایج مدل سازی با نتایج تجربی مقایسه شدند و توافق خوبی مشاهده شد.

نویسندگان

مریم سیف

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی, دانشکده ی مهندسی شیمی , دانشگاه علم و فناوری مازندران بهشهر

آرش کامران پیرزمان

عضو هیات علمی دانشکده ی مهندسی شیمی, دانشگاه علم و فناوری مازندران بهشهر