بررسی نقش مراکز فرهنگی در افزایش سطح تعاملات اجتماعی در میان جوانان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,892

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CBEAUI04_150

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

میزان استفاده از یک فضا نسبت مستقیمی با موفقیت آن فضا دارد ، حال آن فضا بخشی از فضای شهری باشد و یاساختمانی عمومی مورد استفاده برای همه اقشار جامعه. معماری و شهرسازی شکل دهنده زندگی و رابطه اجتماعی انسانها باهم می باشند. در حال حاضر شاهد گسست و عدم اعتماد میان افراد یک جامعه هستیم ، حتی در فضاهایی عمومیمانند کتابخانه نظاره گر بی اعتمادی و عدم تعاملات میان مراجعین به خصوص قشر جوان هستیم ، در صورتی که یکی ازاولین نیاز های افراد یک جامعه تعاملات اجتماعی می باشد و فضاهای عمومی فرهنگی یکی از معماری های تاثیر گذار براینگونه تعاملات می باشند. این مقاله سعی دارد از طریق مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات نظری به روش کیفی از نوعتوصیفی- تحلیلی به بررسی تعاملات اجتماعی میان افراد یک جامعه و به طور خاص میان مراجعین به ساختمانی عمومینظیر کتابخانه های شهری بپردازد. و در نتیجه گیری بیان می کند که با دست یابی به ویژگی های معنایی و کالبدیمورد نظر، کاربران زیادی جذب کتابخانه می شوند و زمینه برای افزایش تعاملات اجتماعی ایجاد می شود.

نویسندگان

سحر اسفندیاری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

شیوا خوانساری

استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران