طراحی و ساماندهی خیابان های هویتمدار با تاکید بر پایداری اکولوژیکی (نمونه موردی: خیابان لاله زار تهران)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 658

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CBEAUI04_123

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

رشد و توسعه شهرها و افزایش ناگهانی آهنگ شهرنشینی و عدم هماهنگی خدمات کافی در برابر این رشد باعث کاهش کیفیت شهرها شده و این کاهش کیفیت به نوعی سبب برهم زدن پایداری شهرها می شود. از آنجا که این امر عامل مهمی در ایجاد رقابت میان شهرهای مختلف برای کسب فرصت های توسعه و جذب سرمایه های اقتصادی، اجتماعی می باشد و به عنوان فاکتور کلیدی جهت ارزیابی شهرها به شمار می آید، در نتیجه الزام توجه به این کیفیات را در رویکردهای طراحی شهری در ساماندهی فضاهای شهری توجیح می نماید. از آنجا که یکی از رویکردهای طراحی کیفیت فضای شهری، بررسی وضعیت زیست محیطی فضایی است، با اعمال و ارتقاء این امر که سبب ارتقاء پتانسیل های زیادی در زمینه فضاها، عملکردها و فعالیت های جمعی خواهد شد، تلاش این پژوهش بر آن است که با ساماندهی خیابان لاله زار آن را به عنوان فضایی مطلوب تبدیل نماید. در پژوهش حاضر از طریق برداشت میدانی و کتابخانه ای، طرح پرسشنامه از سه طیف استفاده کننده از فضا (مراجعه کنندگان، شاغلین اعم از الکتریکی فروشی ها و غیر از الکتریکی فروشی ها و ساکنین) و با استناد به شاخص های زیست محیطی در منطقه 12 و بررسی آنها و از طریق اقدامات کالبدی و عملکردی و زیرساختی (ساخت پیاده راه) گامی در جهت بهبود این شاخصه ها و در نهایت به بهبود وضعیت ترافیکی، بهبود وضعیت زیست محیطی، جذب توریست و جذب سرمایه (بهبود وضعیت اقتصادی) و برطرف نمودن معضلات و مشکلات موجود در این محدوده برآمده است.

نویسندگان

سوگند خوش نیت

دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

مریم معینی فر

استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران