بررسی ارتعاش عرشه پلها با تیرهای حمال فولادی تحت تاثیر بارزنده

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,168

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

067_9250315533

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1384

چکیده مقاله:

یکی ازمشکلات صنعت پلسازی،ارتعاش محسوس ناخوشایند عرشه پلها با تیرهای حمال فولادی است. هرچند که محاسبات مربوطه به این پلها ازنظرمقاومت بخوبی انجام شده وهمچنین معیارهای کنترل تغییرشکل طبق آیین نامه ها به خوبی صورت گرفته باشد،باز درحین عبور وسیله نقلیه، ممکن است دچارنوساناتی گردند که ازنظرناظرایستاده برروی پل ناخوشایند باشد. اصولاًبه دو دلیل، ارتعاش پلها تحت اثر حرکت ترافیک مهم می باشد. اول آنکه تنشها نسبت به حالت بارگذاری استاتیکی افزایش می یابند )این عامل توسط ضریب بار دینامیکی درطراحی پلها ملحوظ میشود(.دلیل دوم آن است که ارتعاش زیاد ممکن است سبب نگرانی استفاده کنندگان از پل شود.لذا در این تحقیق برای بررسی ارتعاش عرشه پلها، روشهای تحلیلی جامع برای بررسی اندرکنش پل- وسیله نقلیه ارائه شده و در ادامه برروی مدل شبیه سازی شده اثر پارامترهای مختلف در ارتعاش عرشه پلهای مختلط دوعنصری نظیر سرعت حرکت وسیله نقلیه، اثر سختی بررسی ها بصورت نمودارهای احساس ارتعاش (نمودار شتاب ارتعاش برحسب فرکانس ارتعاش) بیان شده است.هدف دیگراین تحقیق آن است که با انجام مطالعات دینامیکی، مشخص گردد که آیا معیار کنترل تغییرشکل معرفی شده توسط آیین نامه، می تواند جوابگوی کنترل ارتعاشات باشد یانه و درادامه معیار برای کنترل ارتعاش عرشه پلها معرفی شده است. مطالعه موردی دراین خصوص، عرشه پل واقع درپایین دست کرخه است که دارای ارتعاشات قابل توجهی درحین عبور بار کامیون می باشد.

نویسندگان

حسن مقیمی

دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیرگرایش سازه

شاپور طاحونی

استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر