بررسی اثر عدم رعایت ضوابط آیین نامه ای در تضعیف رفتار لرزه ای سیستمهای مهاربندی واگرا

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,353

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

054_3651717151

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1384

چکیده مقاله:

سیستمهای مهاربندی واگرا به علت امکان تعبیۀ بازشوهای مناسب در فواصل آزاد آنها، به طور گسترده در کشورمان مورد استفاده قرار میگیرند. آئیننامههای معتبر بین المللی استفاده از این سیستمها را به عنوان عناصر مقاوم جانبی،مشروط به رعایت ضوابط ویژه ای کردهاند. در صورت رعایت این ضوابط ویژه، این سیستمها شکلپذیری مطلوبی خواهند داشت و در غیر اینصورت استفاده از این سیستمها در آئین نامههای خارجی به هیچ وجه مجاز نمی باشد. در حالی که در آئیننامه زلزله ایران( 2800 ) ضوابط این سیستمها عنوان نشده و توصیه به استفاده از آئیننامههای معتبر شده است. در این کار پژوهشی تأثیر این ضوابط بر روی پارامترهای لرزهای سیستمهای مهاربندی واگرا (EBF) و سیستمهای مهاربندی واگرا توأم با قاب خمشی(EBDS) بررسی گردیده است و عواقب عدم رعایت این ضوابط ویژه با استفاده از تحلیلهای خطی و غیرخطی مورد مطالعه قرار گرفته اند. پس از انجام تحلیلها مشاهده گردید سیستمهای مهاربندی واگرا تنها در صورت رعایت ضوابط ویژه آئیننامهای شکلپذیری مورد انتظار را تامین خواهند کرد.

نویسندگان

احمد نیکنام

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

جواد هاشمی

کارشناسی ارشد سازه دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت