مطالعه اثر دما، زمان و نحوه پیش پلیمر شدن بر شکل شناسی ذرات در پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با کاتالیزورهای ناهمگن زیگلر-ناتا

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 479

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPST-20-5_001

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

چکیده مقاله:

در این مقاله ،اثر دما، زمان و نحوه پیش پلیمر شدن بر شکل شناسی ذرات پلی پروپیلن بررسی شده است. پلیمر شدن پروپیلن به روش دوغابی با استفاده از یک کاتالیزور تجاری نسل چهارم زیگلر-ناتا، سیکلوهگزیل متیل دی متوکسی سیلان به عنوان الکترون دهنده خارجی و تری اتیل آلومینیم به عنوان کمک کاتالیزور انجام شده است. پیش پلیمر شدن به دو روش هم دما و ناهم دما صورت گرفته است. برای تحلیل شکل شناسی از چگالی توده ،توزیع اندازه ذرات و شکل ذرات پلیمر به کمک تصاویر SEM استفاده شده است. تغییرات شرایط اولیه پیش پلیمر شدن با تغییر ساز و کارشکست کاتالیزور بر شکل شناسی محصول اثر مستقیم دارد. پیش پلیمر شدن هم دما منجر به تولید ذرات کروی با ویژگیهای همسان می شود. در پیش پلیمر شدن هم دما در دمای کم ذراتی با سطح متخلخل دیده می شود با افزایش دمای پیش پلیمر شدن ترک های سطح ذرات کمتر می شود. در پیش پلیمر شدن ناهم دما ذرات با شکل شناسی های مختلفی دیده می شود. افزایش دمای پیش پلیمر شدن در هر دو شیوه باعث بهبود کلی شکل شناسی مس شود. افزایش زمان پیش پلیمر شدن حساسیت به دمای پیش پلیمر شدن را کاهش می دهد. در همه آزمایش ها ذرات پلیمری هسته-پوسته مانندی مشاهده می شود که به ساختار کاتالیزور نسبت داده شده است.

نویسندگان

غلامرضا پیرچراغی

تهران،دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سعید پورمهدیان

تهران ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر

محمد وطن خواه

تهران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر