زدودن کروم از پساب صنایع آبکاری با استفاده از پلیمر های رسانا

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 366

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPST-19-2_006

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

چکیده مقاله:

دراین پژوهش ،اثر پلیمرهای رسانا در زدودن کروم از پساب صنایع آبکاری بررسی و نتایج حاصل با جاذب های مختلف مقایسه شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد پلی آنیلین با 59/6 درصدحذف ، کارایی مطلوبی در حذف یون کروم دارد. ولی ، درشرایط یکسان با پلی پیرول حذف یون کروم از پساب صنایع آبکاری فقط مقدار 8/2 درصداست. اثر کامپوزیت پلیمرهای رسانا در حذف کروم بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد کامپوزیت پلیمرهای رسانا با پلی وینیل الکل درصد حذف کروم را افزایش می دهد.کامپوزیت پلی آنیلین و کوارتز درصد حذف کروم از پساب را نسبت به حالتی که پلی آنیلین خالص مصرف می شود کاهش می دهد، ولی در کامپوزیت پلی پیرول و کوارتز درصد حذف کروم از پساب نسبت به حالتی که پلی پیرول خالص مصرف شده افزایش می یابد.

نویسندگان

حسین عیسی زاده

دانشکده مهندسی شیمی ، مازندران، بابل، دانشگاه مازندران

مجید ریاحی سامانی

دانشکده مهندسی عمران، مازندران، بابل، دانشگاه مازندران