بررسی تاثیر حضور منابع تولیدپراکنده ولتاژ ثابت بر کنترل توزیع شده ولتاژ شبکه های هوشمند با بهره گیری از مصرف کنندگان نهایی

سال انتشار:

1395

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

361

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TJEE-46-1_004

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

حضور نسل جدید بارهای الکتریکی و همچنین ادوات اصلاح کننده ضریب قدرت موجود در بارهای الکتریکی، امکان استفاده ازمصرف کننده های نهایی برای کنترل توان راکتیو و بهبود ولتاژ در شبکه های توزیع را فراهم نموده است. در این مقاله، با بهره گیری از مصرف کنندهنهایی، به کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه های هوشمند پرداخته می شود. روش کار به این صورت است که ابتدا از الگوریتم کنترل توزیع شدهبه عنوان راه حلی مناسب با بار محاسباتی کمتر استفاده می شود. در الگوریتم کنترل توزیع شده مذکور، در ابتدا با روشی کارآمد موسوم به روشتجزیه اپسیلون، شبکه توزیع به چند ناحیه تقسیم شده و سپس در هر یک از این نواحی، شین های کاندید برای تزریق توان راکتیو تعیین می شوند.سپس، مقادیر بهینه تزریق توان راکتیو هر ناحیه در هر یک از شین های کاندید با استفاده از الگوریتم ژنتیک به دست می آید. در این مقاله، تاثیرحضور منابع تولید پراکنده ولتاژ ثابت بر کنترل ولتاژ نیز مورد توجه قرار گرفته است. در انتها، به منظور ارزیابی چارچوب پیشنهادی، شبکه هایآزمایش استاندارد 33 و 69 شینه IEEE مورد استفاده قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل انجام گرفته روی نتایج به دست آمده از این مطالعه، حاکی از بهبود عمده پروفیل ولتاژ در شبکه های تحت مطالعه است.

کلیدواژه ها:

کنترل توزیع شده ولتاژ ، مصرف کنندگان نهایی ، منابع تولیدپراکنده ولتاژ ثابت ، شبکه های توزیع هوشمند

نویسندگان

احدعابسی
احد عابسی

کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق - پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور - دانشگاه شهید بهشتی - تهران - ایران

وحیدوحیدی نسب
وحید وحیدی نسب

استادیار، دانشکده مهندسی برق - پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور - دانشگاه شهید بهشتی - تهران - ایران

محمدصادققاضی زاده
محمدصادق قاضی زاده

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور - دانشگاه شهید بهشتی - تهران - ایران