سرواپیدمیولوژی ویروس هر پس سیمپلکس تیپ2 و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مرکز ژنتیک بیمارستان شهید بهشتی همدان در سال های 1388-1384

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 503

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSJ-13-3_004

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

مقدمه: عفونت به آلودگی به ویروس هرپس سیمپلکس از شایع ترین عفونتهای انسانی در اکثر نقاط دنیا به حساب می آید. آلودگی نواحی تناسلی زنان به این ویروس به عنوان یکی از شایع ترین محل های درگیر میتواند موجب آلودگی نوزاد شده و عوارض خظرناکی ایجاد نماید. هدف اصلی این تحقیق بررسی سرواپیدمیولوژی ویروس هرپس سیمپلکس-2 (2-Herpes Simplex-2/HSVVirus) در زنان مراجعه کننده به مرکز ژنتیک بیمارستان شهید بهشتی همدان در سال های 1384 تا 1388 بوده است.روشی کار: در این مطالعه گذشته نگر، از مجموع 5700 مراجعه کننده به مرکز ژنتیک بیمارستان شهید بهشتی همدان طی سالی های 88-84، اطلاعات 921 نفر که نتیجه آزمایش 2-HSV مربوط به آنها در پرونده ها موجود بود، مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های کای دو و مدل های رگرسیون لجستیک یک و چند متغیره تجزیه و تحلیلی شد. یافتهها: نتایج این مطالعه شیوع 2-HSV در زنان مراجعه کننده به مرکز ژنتیک بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان را 5/3 درصد نشان داد. از نظر آماری روند تغییرات موارد مثبت آنتی بادی HSV معنا دار بود (0/001 > P). همچنین ارتباط معناداری بین وضعیت تاهل و موارد مثبت آنتی بادی HSV وجود داشت (0/001 > P).نتیجه گیری: به نظر میرسد شیوع عفونت 2-HSV در طی سالهای اخیر روند رو به کاهشی داشته است. همچنین شیوع 2-HSV با نتایج دیگر نقاط کشور همخوانی داشت که این امر می تواند نشان از آگاهی مردم از روش های سرایت و راه های پیشگیری و درمان این بیماری باشد.

نویسندگان

مسعود صبوری قناد

دانشیار ویروس شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

قدرت اله روشنایی

استادیار امار حیاتی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران

نوشین جعفری

دانشجوی پزشکی،مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه همدان، ایران

زهرا امیدی

دانشجوی پزشکی، مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشگاه همدان، ایران